Začínají prázdniny, to znamená jediné - na Kolínském nádraží nakládáme kufry a vyrážíme! Vítá nás nový areál tábora. Terénní Berušky jsou zde poprvé,... ale poměrně rychle se zabydlujeme. Děti jsou ubytované v chatkách... a velkých unimobuňkách. Praktikanti od první chvíle zapadli mezi své malé svěřence! Druhá kategorie využívá volného odpoledne k prozkoumání nedalekého městečka Lipnice... zatímco ti mladší vyráží obhlídnout bezprostřední okolí tábora. Okolní lesy jsou ideální na stavbu domečků pro skřítky. Zdraví 3. oddíl se svou vedoucí Míšou a praktikantkou Maky... Také 2. oddíl nezůstává pozadu - vedoucí Terka a praktikanti Martin a Honza. Skupinové foto všech tří oddílů první kategorie. Chystá se nám první divadelní nástup, který nás uvede do letošní celotáborové hry. Hlavní hrdina Jonáš se mohl po náročném dni u písaře, u kterého byl v učení, konečně vydat domů. Bohužel cestou ho zaskočil páreček hrubiánů, který zatouží po Jonášově šrajtofli... a před kterými je nucen vzít roha a ukrýt se. Jenomže nečeká, že bude nakonec naložen neznámými námořníky na loď plující pro něho neznámo kam. S útěkem před hrubiány souvisí i první táborová hra. Jirka zástupce jako vždy vysvětluje pravidla a zodpovídá veškeré dotazy. Hrubiáni už jsou také připravení.
A hra může začít! Oddíloví vedoucí podporují své oddíly ze zákulisí. Děti dávají do soutěže všechny síly! Jirka dohlíží na hladký průběh hry. A Ála vše poctivě dokumentuje. Že by dnes obědval pouze jeden oddíl?! Táborová nástěnka obsahuje všechny důležité informace. V táboře panuje pohoda a dobrá nálada... Hrají se nejrůznější hry,... do kterých se zapojuje celý oddíl, a to včetně praktikantů :-). Jak se bude vyvíjet Jonášovo neplánované dobrodružství? Ocitáme se ná nákladním člunu kapitána Langusty,... který se svou první důstojnicí kontroluje naložené zásoby, zatímco posádka chytá lelky.
Když tu najednou mezi zásobami chytnou černého pasažéra a...
a celý člun je kvůli tomu vzhůru nohama!
Jonáš má kapitánovi co vysvětlovat,... ale jednou je černý pasažér a ten prostě musí přes palubu!
Celý tábor s napětím sleduje, jak to s Jonášem dopadne. Jonáš nakonec kapitána přesvědčí o svých kvalitách... a ten se rozhodne, že se mu vlastně takový člověk docela hodí a vezme ho na milost - vlastně na palubu. Horké letní dny přímo vybízejí vyzkoušet malý bazén, který je v areálu tábora k dispozici...
samozřejmě vše pod dohledem zkušeného plavčíka. A když ne do vody, tak hurá do stínu - do lesa, na další soutěž... Hra má dvě fáze - začíná se štafetovým během pro písmena a znaky poschovávané v lese,... ze kterých je třeba složit slova, na smysluplný příběh. První kategorie s podporou svých praktikantů.
Každý u své základny vymýšlí nejrůznější slova z už nalezených písmen... nervozita vrcholí - co když nic nenajdu?! Písmen v lese ubývá... zato hromádky u jednotlivých oddílů se kupí a kupí... Oddíl sám, když uzná za vhodné, vstupuje do druhé fáze hry - opět štafetový běh... Je potřeba písmeno po písmenu napsat příbeh do připraveného archu s co nejmenším počtem chyb! Konečně se příběh posouvá na kapitánovu loď - Splašenou oliheň. V klidných vodách může kapitána u kormidla zastoupit i plavčík... Kapitán má alespoň čas pečlivě rozmýšlet... zápis do lodního deníku, který diktuje Jonášovi. Jirka si svolává celý tábor, aby mohl vysvětlit pravidla další soutěže... na kterou se oddíly vydávají po smíšených skupinách sestávajících z dětí napříč oddíly. Každá skupina vyráží jiným směrem. Jejich úkol může znít jednoduše: zapamatovat si pozice znaků na herním poli. Ve skutečnosti je to mnohem těžší, než se může zdát... Je potřeba velké soustředění a bystrá mysl :-). V táboře se potom vyplňuje herní pole tím, co si děti zapamatovaly. Tady se ukáže, jakou mají děti paměť! Každé ráno začínáme nový den pořádou rozcvičkou podle vedoucího dne, pod pohledem Luboše. Stejně tak nás každý den čeká pravidelný divadlení nástup. V této epizodě na palubu přibyl další pasažér, vědátor. Posádka na něho narazila v břiše velryby, která je nedopatřením spolkla i s lodí, a s jeho pomocí se jim podařilo dostat se ven! Někdy Jirka potřebuje při nástupech asistenci, zásobovací důstojník Horác mu je rád k ruce... A máme tady další soutěž... úkolem dětí je ve chřtánu velryby poslepu najít několik důležitých věcí,... které jim pomůžou dostat se ven.
Před samotnou hrou měly děti chvilku na adaptaci :-)... a z břicha velryby se povedlo dostat všem! Tradiční rehabilitace probíhají každý den... z prvu na karimatkách... a s různými rehabilitačními pomůckami - například s malými míčky. Krásný slunný den na palubě Splašené olihně - posádka odpočívá po dobrodružství s velrybou,... ale někoho postrádají... kde je kapitán, když ne u kormidla a nebo ve své kajutě? Třeba se něco dozví z jeho deníku. Kapitán nikde, zápis v deníku nicneříkající. Kam se asi poděl? A na tohle téma měly děti za úkol vymyslet divadelní scénku. Jejich výkony bude hodnotit odborná porota složená z vědátora, první důstojnice a samotného kapitána! Některé oddíly připravily klasické scénky s herci... třeba o tom, že kapitána zlákaly krásné sirény. Našly se ale i velice originální investigativní zpracování... například vysílání krimi zpráv, kde se mluvilo o případu zmizelého kapitána. Jak už víme, kapitán se našel a za zásluhy se rozhodl povýšit Jonáše na pozici plavčíka! A dokonce si rovnou Jonáš může zkusit řídit celou loď! Co to ale vidí v dálce? Čínští obchodníci! A chtějí se nalodit... a obchodovat! Mají spoustu zajímavých věcí. Vědátor za výhodnou cenu koupil artefakt, ze kterého se vyklubala mapa! Že by k pokladu?
Každodenní nástup je důležitou součástí táborového života. V rámci celotáborovky děti měly jeden úkol k plnění po celý běh tábora. Smyslem bylo za úkoly od vedoucích získat kartičky částí zvířátek. Úkoly byly všelijaké - třeba vydržet stát na jedné noze celý oddíl po určitou dobu. O poledním klidu si děti našly chvíli času k různým výtvarným činnostem... nebo něčemu záhadnému... nebo hraní karet. A další fotečka ze cvičení. Našel se čas i na výlety do okolí Fotky malebného okolí tábora od jednoho znuděného vedoucího... na jednom vzdálenějším stanovišti orientačního běhu :-). Zpátky k našim hrdinům! Vzpomínáte si ještě na mapu pokladu? Ukázalo se, že mapa je zavedla na Ohňový ostrov... kde se námořníci nesetkali se zrovna přátelskými domorodci, a tak brali rychle nohy na ramena. Sice bez pokladu, ale všem se nakonec podařilo utéct ze spárů Ohňového kmene. Posádka si po tomhle dobrodružství má zase chvíli o čem vyprávět. Protože jsme letos námořníci, musíme být schopni uvázat pořádné uzly. Děti měly za úkol uvázat konkrétní uzly podle návodu,... ale nebylo to jen tak - celý oddíl se musel držet provazu, ze které bylo třeba uzel uvázat. Soutěž byla sice těžší, ale zábavná! Další dopoledne jsme strávili luštěním šifer. Zapojil se celý oddíl a pPřemýšlelo se na plné obrátky... naštěstí byly  připraveny i šifrovací pomůcky a hlavně - nápovědy! Po tom, co jsme zaměstnali hlavu, jsou na řadě nohy. Hra má jednoduchá pravidla - děti štafetově vybíhají k hracímu poli na piškvorky a... a jeden po druhém musí umístit šátek své barvy na hrací pole tak,... aby byly tři šátky jedné barvy v řadě. Hra byla velmi napínavá... a ani vedoucí od ní nemohli odtrhnout oči. Tohle je jiná loď, než kterou jsme vídali doposud... Divocí Vikingové! Válečníci lačnící bohatství. Co si ale počne posádka Splašené Olihně? Navíc mají nového člena - hraběnku, kterou zachránili z jejího opuštěného člunu. Tak na tohle nebyla naše posádka připravena, i když pokus o obranu tu byl. Splašená oliheň byla poničena a vydrancována. Přesto se však Vikingy podařilo lstí odrazit. Sluníčko  praží, jdeme se tedy zchladit do vody. Nemůžeme všichni naráz, takže se na osvěžení stojí fronta. Voda je čistá, příjemná... nakonec se samozřejmě dostane vždy na všechny... i na vedoucí a praktikantky, které ale ve vodě skončily ne zcela dobrovolně :-). Správné námořnické tetování, které Míše vytvořily děti. A další soutěž! Tentokrát budeme potřebovat tužky - v lese? Ale na co? Po lese jsou připevněny na stromech hrací karty s určitými objekty - lodě, budovy a... každý oddíl má určitý počet jednotek, kterými může dané objekty obsadit Kdo už body rozdal, může odpočívat ve stínu stromů... opřít se o kamaráda... a bavit se. Skupinové foto 3. oddílu. Rostou. Álino soustředění při předcvičování... se vyrovná soustředění dětí při samotném cvičení. Na co se tady asi čeká? No, na jídlo přece! Jednu noc se nám poštěstilo strávit na hradě Lipnici... z věže byl krásný výhled na západ slunce,... který okouzlil úplně všechny. Nechybělo ani opékání buřtů... na všechny se dostalo. Hrad měl v noci opravdu kouzlo. A to se nedalo nevyužít k uspořádání bojovky! Úkolem dětí bylo projít hradební katakomby... a podepsat se do kroniky... na kterou dohlížel náš kapitán Langusta. Po noci strávené pod širákem... se druhá kategorie probouzí do nového dne... a přímo v areálu hradu si dáváme snídani... abychom mohli vyrazit zpátky do tábora. Cestou si ale nenecháme ujít okolní zajímavosti. Skupinové foto u Bretschneiderova ucha. Odcházíme z Národního památníku odposlechu a vydáváme se zpět do tábora. Ani první kategorie nepřišla  o nevšední zážitek přespání na hradě,... ani o opékání buřtů . Všem buřty moc chutnaly! První kategorie si kvůli počasí ustlala přímo v hradu. A už jsme zpátky v táboře - vzpomínáte si na hru o kartičky se zvířátky? Holky se v rámci ní na chvíli staly chůvami :-) A máme tady tentokrát výtvarnou soutěž - děti měly za úkol vyrobit nějaký předmět, který by se kapitánovi nejvíce hodil.
Jako obvykle bylo vše opravdu originální! Během rehabalitací samozřejmě došlo i na balóny. Tábor se chýlí ke konci - Nastává čas na závěrečnou hru! Jako obvykle soutěží vybrání zástupci oddílů,... ale všichni s napětím sledují vývoj hry. Je to ohromná taktická bitva pod dohledem Jirky. První kategorie má dohráno. Druhá kategorie začíná studovat pravidla... a přemýšlet o strategii. Není to nic jednoduchého. Taktika byla přetaktizována a všemi očekávaný úskok nebo léčka se nedostavila... Nakonec i druhá kategorie dohrává. A tohle je výsledek našeho 14ti denního soutěžení. A co Jonášův příběh? Vzpomínáte na příhodu s Vikingama? No, nakonec to dobře dopadlo a posádka Splašené olihně může v cíli své cesty vyložit náklad... ale ani to není jednoduchý úkol - úředníci zaskočili naše hrdiny se zatykačem na kapitána Langustu... naštěstí se ukáže, že se jedná o padělek. A posádka se může rozutéct, každý po svých plánech. Nakonec nezůstane ani kapitán a jeho první důstojnice - oba mají své věci na práci. Anebo ne? Vše má štastný konec! Závěrečná diskotéka spojená s vyhlášením Zlatého Rudly a Síně slávy znamená poslední táborový večer. Do Síně slávy byla uvedena Ála Ptáčková! A tady už máme všechny oceněné pohromadě. My se pro tímto pro letošek loučíme a za rok v létě zase ahoj! jquery lightbox xmlby VisualLightBox.com v6.1